Riskutbildning

Riskutbildning 2 Bil

Riskutbildning del 2 handlar om hastighet, säkerhet, risksituationer och körning under särskilda förhållanden. Riskutbildningen ska ske i slutskedet av körkortsutbildningen. Det är viktigt att du kan manövrera fordonet så att du tillgodogör dig utbildningsmomenten. Utbildningen hos oss är cirka tre timmar och består av praktiska riskutbildningsmoment på banan samt genomgång och diskussion i säkerhetshall. För att bli godkänd krävs också att du deltar och visar ett engagemang. Utbildningen sker på svenska.

Vid utbildningstillfället krävs det att du kan legitimera dig. Godkänd legitimation är Pass, körkort och annan godkänd legitimation försett med välliknande foto. Legitimationen får inte vara skriven med ett annat alfabet än det svenska. Fyrbodals Trafik och Riskövningscenter står för godkända riskutbildare och fordon.

Utbildningen sker på vår halkbana och i vår säkerhetshall.

Riskutbildning 2 MC

Mer information kommer inom kort...

Samarbetspartners

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Swedish