Fortbildning

Vi skräddarsyr utbildningar utifrån kundens behov och önskemål. Fyrbodals Trafik och Riskövningscenter har unika möjligheter när det gäller att tillgodose kundens behov av fortbildning inom trafiksäkerhet. Utbildningarna genomförs i vår säkerhetshall och på vår naturligt utformade halkbana. Arbetsmiljöverket ställer idag krav på att den som kör bil i tjänsten ska fortbildas.

utbildning saab

Vi ser fram emot att få utbilda dig och din personal till att bli en säkrare bilförare, minska risken att ni skadas i trafiken och med största sannolikhet få färre skador på organisationens fordon.

Ring och fråga efter en offert och ev. tidsbokning. Ni är varmt välkomna! 

 

Fyrbodals Trafik och Riskövnings Center
0522 – 64 58 64
E-MAIL info@ftrc.se 

 

Vi på FTRC (Fyrbodals Trafik och Riskövnings Center) påstår att det går att minska förutsättningarna för att något liknande skall hända dig eller någon i din organisation.

Hur?

Vi erbjuder dig och din personal en tre timmars fortbildning på vår trafikövningsplats med halkbana, belägen på Glimminge motorstadion i Uddevalla.

Halva tiden av utbildningen är praktiska övningar med en s.k. Skid- car vilket innebär att halka kan uppstå över hela banan. I bilen sitter instruktör tillsammans med tre elever som har ett körpass var för sig. Finessen med detta upplägg är att även de som inte kör aktivt, deltar i utbildningen.

Möjlighet till samtidig utbildning finns för sex personer i två bilar.
Efter körningen på banan samlas man i säkerhetshallen för ett teoripass. Här går vi igenom övningarna på banan och vad som är viktigt att tänka på för att ”resan” skall bli så säker som möjligt.

Det är denna övning/upplägg vi rekommenderar, men vi kan också anpassa utbildningen efter egna önskemål som tex. skadeförebyggande övningar, säker last m.m.
Ekonomikörning kan vara ett annat sådant, men här rekommenderar vi en speciell utbildning på ca en tim. per person och då ofta i personalens hemmaområde. Detta bör läggas i ett paket där Fortbildningsövningen på halkbanan ingår.

Det har visat sig att det kan vara svårt att få loss personal från ”produktionen” en heldag, därför kör vi halvdags utbildningar och detta har visat sig populärt.

Vi har nu kört med ett antal kunder från kommuner och företag och alla upplever det stimulerande och intressant. Skador på organisationens fordon har minskat, med lägre reparationskostnader och försäkringspremier som följd. Likaså har bränsleförbrukningen minskat, främst för dem som har deltagit i ekonomikörningen. Och inte minst har personalen fått med sig ett ämne att diskutera internt på arbetsplatsen. Allt för att få till ett bättre och säkrare trafikbeteende. 

Sparsam körning

Vi utbildar i Sparsam körning. 60 minuters utbildning per individ i våra bilar. Kommunikationsutbyte sker med individen mellan utbildning och eventuell frivillig uppföljning. För långsiktighet och bestående resultat rekommenderar vi även uppföljning. Uppföljning består av 30 minuters körning, 3-6 månader efter utbildning. Vi genomför utbildningen lokalt där du finns!

Handikapptransport

Få av dagens sjuk och handikapptransporter utförs på ett någorlunda riktigt sätt. VI har utbildningen. Vi har många års erfarenhet av att utbilda personal som utför dessa transporter. Fyrbodals Trafik och Riskövningscenter har unika möjligheter när det gäller att tillgodose kundens behov av fortbildning inom trafiksäkerhet. Utbildningarna genomförs i vår moderna säkerhetshall och på vår naturligt utformade halkbana.

Samarbetspartners

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Swedish