Riskutbildning 2 Bil

Vid utbildningstillfället krävs det att du kan legitimera dig. Godkänd legitimation är Pass, körkort och annan godkänd legitimation försett med välliknande foto. Legitimationen får inte vara skriven med ett annat alfabet än det svenska. Fyrbodals Trafik och Riskövningscenter står för godkända riskutbildare och fordon.

Utbildningen sker på vår halkbana och i vår säkerhetshall.

Samarbetspartners

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Swedish