HCP-utbildning

Få av dagens sjuk och handikapptransporter utförs på ett någorlunda riktigt sätt. VI har utbildningen. Vi har många års erfarenhet av att utbilda personal som utför dessa transporter. Fyrbodals Trafik och Riskövningscenter har unika möjligheter när det gäller att tillgodose kundens behov av fortbildning inom trafiksäkerhet. Utbildningarna genomförs i vår moderna säkerhetshall och på vår naturligt utformade halkbana.

Samarbetspartners

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Swedish