Sänka skadekostnader

Ökat ansvarstagande för kommunens fordon. Förbättrad tillbudsrapportering. Ökad kunskap i manövrering och fordonens utrustning och säkerhetssystem.

Utbildningen sker på vår halkbana och i vår säkerhetshall, vi har även konferenslokaler om det så önskas.

Samarbetspartners

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Swedish