Vision

Det finns redan planer på en utbyggnad av vår halkbana för personbilar och motorcyklar. Den skall bli en av de modernaste och effektivaste utbildningsplatserna i Sverige.
Att anlägga en manöverbana för tunga fordon står redan på agendan.

Samarbetspartners

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Swedish