Anläggning

Eleven färdas i en naturlig trafikmiljö och följer den skyltning som finns på platsen. Vår halkbana är med sin utformning en av de modernaste i landet. Personalen kommer att använda sig av senaste teknik för att säkerställa en hög utbildningsnivå på riskutbildningar och övrig fortbilning.

I utbilningslokalen finns undervisningsutrustning för effektiv och pedagogisk utbildning. Vi kan visa hur säkerheten fungerar i en modern bil genom att som åskådningsmaterial visa ett modernt fordon i genomskärning där aktiva och passiva säkerhetszoner är målade i olika färger.
En voltbil tillsammans med ytterligare åskådningsmaterial som krockvåg och däcksutställning.

Samarbetspartners

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Swedish