Om oss

Anläggning

Övningsplatsen erbjuder en naturtrogen bana med topografisk variation. Den är naturligt utformad med inslag av korsningar, trafiksignaler, busshållplats, övergångsställen och cykelbana m.m.
Eleven färdas i en naturlig trafikmiljö och följer den skyltning som finns på platsen. Vår halkbana är med sin utformning en av de modernaste i landet. Personalen kommer att använda sig av senaste teknik för att säkerställa en hög utbildningsnivå på riskutbildningar och övrig fortbilning.

Läs mer...

Vision

Fyrbodals Trafik & RiskövningsCenter AB har som en av sina målsättningar att ligga i framkant på utbildning inom trafiksäkerhet. Företaget skall utnyttja senaste rön inom trafiksäkerhetsforskning och erbjuda tjänster till alla som vill fortbilda sig.
Det finns redan planer på en utbyggnad av vår halkbana för personbilar och motorcyklar. Den skall bli en av de modernaste och effektivaste utbildningsplatserna i Sverige.
Att anlägga en manöverbana för tunga fordon står redan på agendan.

Historik

Trafikövningsplatsen är anlagd på mark som motorklubben BMK Uddevalla arrenderar av Uddevalla Kommun. BMK Uddevalla bildades l926 och har funnits på Glimmingen sedan i mitten på 60-talet. Klubben har arrangerat 16 VM-deltävlingar i Motocross. Det är på markområden som används till parkeringar och camping under VM-tävlingarna som vår halkbana har anlagts.

Lediga tjänster


Bilar

Företaget använder sig av systemet Skid-Car för Riskutbildning och fortbildning. Det innebär att instruktören kan åstadkomma realistiska trafikmiljöer över hela vår halkbana.

Vår fordonspark innehåller Saab 9-5 och 9-3 av senaste årsmodell.

Miljö

Fyrbodals Trafik & RiskövningsCenter AB har en bestämd miljöprofil och följer BMK Uddevallas miljöpolicy. Klubben var den första motorklubben i Sverige som fick ett miljögodkännande av SVEMO. Att använda det miljövänliga alternativet skidcar var en självklarhet till vår halkbana.

Samarbetspartners

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Swedish