Om ftrc

Välkommen till Fyrbodals Trafik och Riskövningscenter (FTRC)

- ett trafiksäkerhetscenter i västra Sverige.

På vår trafikövningsplats i Uddevalla genomför vi utbildningar och riskutbildningar för trafikskoleelever (både för trafikskoleelever och för dig som väljer att köra privat) och fortutbildningar för myndigheter, företag och föreningar. Genom upplevelsebaserad trafikutbildning och modern pedagogik ökar vi riskmedvetandet hos individen. De praktiska utbildningsmomenten genomförs på vår trafikövningsplats med våra bilar.

I säkerhetshallen kan du se bilar i genomskärning, och prova voltbil och ta del av trafiksäkerhetsmaterial. Vi skräddarsyr utbildningen utifrån era behov.

Lagar och regler om Riskutbildning kan du läsa här:
www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/korkort/ta-korkort/
www.trafikverket.se/korkort/korkortsprov/
Vägen till körkort | Trafikverket >>

Miljö FTRC
Utbildning FTRC
Utbildning FTRC