Riskutbildning 2 mc

Riskutbildning del 2, motorcykel hålls av trafikskolorna själva på Ftrc anläggning.