Anläggningen/lokal

Övningsplatsen erbjuder en naturtrogen bana med topografisk variation. Den är naturligt utformad med inslag av korsningar, busshållplats, övergångsställen och cykelbana m.m.

Eleven färdas i en naturlig trafikmiljö och följer den skyltning som finns på platsen. Vår trafikövningsplats är med sin utformning en av de modernaste i landet. Personalen kommer att använda sig av senaste teknik för att säkerställa en hög utbildningsnivå på riskutbildningar och övrig fortbilning.

Entre FTRC
Utbildning FTRC

I utbilningslokalen finns undervisningsutrustning för effektiv och pedagogisk utbildning. Vi kan visa hur säkerheten fungerar i en modern bil genom att som åskådningsmaterial visa ett fordon i genomskärning där aktiva och passiva säkerhetszoner är målade i olika färger.
Det finns även en voltbil för att få en uppfattning om vikten av säkerhetsbältet och av en människas kroppsvikt.

Fortbildning företag FTRC
Miljö FTRC
Utbildning FTRC
Utbildning FTRC