Fortbildning företag

Arbetsmiljöverket ställer idag krav på att alla som kör bil i tjänsten ska fortbildas.
Fyrbodals Trafik och Riskövningscenter har unika möjligheter att tillgodose ert specifika behov av fortbildning / utbildning inom trafiksäkerhet.

Sänk skadekostnaderna på organisationens och företagets fordon genom att utbilda personalen. Vinster efter utbildning är personal som reflekterar och tar ansvar för de resor som genomförs i tjänsten såsom: Ökat ansvarstagande för organisationens fordon. Förbättrad tillbudsrapportering. Ökad kunskap i manövrering och fordonens utrustning och säkerhetssystem.

Utbildningen sker med våra fordon på vår naturligt utformade halkbana och i vår säkerhetshall.
I samband med alla fortutbildningar finns det även möjlighet att boka konferensrum med catering/fika.

Välkommen kontakta oss för offert och ev. tidsbokning. Vi ser fram emot att få utbilda dig och din personal till att bli en säkrare bilförare.

FTRC kontor 0522 – 64 58 64  //  Tidsbokning 08:30-12:00
Ida 070-843 07 83 ida@ftrc.se
Magnus 070-843 07 93 magnus@ftrc.se

Fortbildning företag FTRC
Fortbildning företag FTRC
Fortbildning företag FTRC
Fortbildning företag FTRC

Utbildningen

Vi erbjuder dig och din personal en tre timmars fortbildning på vår trafikövningsplats med halkbana, belägen på Glimminge motorstadion i Uddevalla.

Halva tiden av utbildningen är praktiska övningar med en s.k. Skid- car vilket innebär att halka kan uppstå över hela banan. I bilen sitter instruktör tillsammans med tre personer. Vitsen med detta upplägg är att även de som inte kör aktivt, deltar i utbildningen. Max sex personer fördelat på två bilar.
Efter körningen på banan samlas man i säkerhetshallen för ett kortare teoripass / sammanfattning. Här går vi igenom övningarna på banan och vad som är viktigt att tänka på för att ”resan” skall bli så säker som möjligt.

Det är denna övning/upplägg vi rekommenderar, men vi kan också anpassa utbildningen efter egna önskemål som tex. skadeförebyggande övningar, säker last m.m.

Vi har nu kört med många kunder från kommuner och företag och alla upplever det stimulerande och intressant. Skador på organisationens fordon har minskat, med lägre reparationskostnader och försäkringspremier som följd. Och inte minst har personalen fått med sig ett ämne att diskutera internt på arbetsplatsen. Allt för att få till ett bättre och säkrare trafikbeteende och en säkrare arbetsmiljö.