Riskutbildning 2 bil

Riskutbildning del 2 handlar om hastighet, säkerhet, risksituationer och körning under särskilda förhållanden. Riskutbildningen ska ske i slutskedet av din körkortsutbildningen.
Det är viktigt att du kan manövrera fordonet så att du kan ta till dig utbildningsmomenten.
Utbildningen hos oss är tre timmar och består av både praktiska och teoretiska moment. För att klara av utbildningen krävs också att du deltar och visar ett engagemang. Utbildningen sker på svenska, eller engelska enligt överenskommelse. Har du språksvårigheter i tal och skrift får tolk medtas kostnadsfritt, men måste bokas samtidigt som Riskutbildningen. Vi önskar att tolken har körkort.

Vid utbildningstillfället krävs det att du kan legitimera dig. Godkänd legitimation är pass, körkort och annan godkänd legitimation försett med välliknande foto. Legitimationen får inte vara skriven med ett annat alfabet än det svenska. Fyrbodals Trafik och Riskövningscenter står för godkända riskutbildare och fordon.

Betalning skall senast vara oss tillhanda 5 arbetsdagar före utbildningstillfället. Vid sen ankomst eller utebliven närvaro debiteras hela avgiften.
Ftrc är kontantlösa, betalning sker med bankgiro eller swish.

Tfn: 0522-64 58 64  //  Tidsbokning 08:30-12:00
E-mail: info@ftrc.se
Bankgiro: 677-5522
Swish: 1235285325

Utbildning FTRC

Boka tid för riskutbildning 2 bil

BOKA TID